O projekcie Aktualności Oferta Rekrutacja Dokumenty Kontakt
     
  Projekt   Do kogo skierowane  
 


Projekt "Kompetencje i umiejętności to wzrost konkurencyjności" uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: 8.1.1: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności 108 mikro i małych przedsiębiorstw branży turystycznej prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego poprzez podniesienie umiejętności i kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników.

W projekcie przeprowadzone będą szkolenia językowe wraz z certyfikacją
oraz szkolenia w zakresie gender mainstreaming.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 - 31.12.2013

 


Grupę docelową w projekcie stanowią przedsiębiorcy i ich pracownicy (w tym kadra kierownicza) z sektora mikro i małych przedsiębiorstw branży turystycznej, prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Projekt zakłada przeszkolenie skierowanych przez przedsiębiorców 401 osób,
z możliwością dwukrotnego uczestnictwa w szkoleniach.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla przedsiębiorców, którzy złożą formularz
o otrzymanej w ciągu ostatnich 3 latach kalendarzowych pomocy de mini mis i zostanie on pozytywnie zweryfikowany.

Rekrutujemy do projektu również jednoosobowe działalności gospodarcze.

 
     
  © 2012  TEB Akademia
O szkołach WSB   |   Kontakt    
 
     
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
www.efs.gov.pl