Wybierz WSB w swoim mieście

Zainspirowani do działania! Program rozwoju kompetencji uniwersalnych.

Zainspirowani do działania! Program rozwoju kompetencji uniwersalnych to projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu, na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.

W projekcie przeprowadzimy 16 bezpłatnych warszatów dla uczniów i ich rodziców. 
Czas trwania projektu: 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie listopada 2018 r.

 

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy rozwiną różne umiejętności, w tym m.in.:  

 • matematyczne i ICT,
 • uczenia się,
 • współpracy w grupie,
 • myślenia krytycznego i kreatywnego,
 • rozwiązywania problemów,
 • działania innowacyjnego i postaw przedsiębiorczych
 • oraz rozwiną kompetencje wychowawcze i społeczne (rodzice).

Wykaz warszatów:

dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat

 •  Tworzenie prezentacji za pomocą rysunków (24 godz.)
 • Sketchnoting (24 godz.)
 • Myślenie wizualne , (24 godz.)
 • Techniki szybkiego uczenia się (24 godz.)
 • Kurs lego mindstorms ev3 - warsztaty robotyki (16 godz.)
 • Trening twórczego myślenia (16 godz.)
 • Warsztaty design thinking (16 godz.)
 • Programowanie aplikacji mobilnych (60 godz.)
 • Fotografia cyfrowa (40 godz.)
 • Grafika komputerowa (40 godz.)
 • Tworzenie stron internetowych i ich bezpieczeństwo (40 godz.)
 • Tworzenie gier komputerowych - unity 3d (60 godz.)
 • Akcelerator biznesu zakładam firmę! (15 godz.)

dla rodziców:

 • Pokolenie google-aktywność młodych w sieci (4 godz.)
 • Obudź geniusza-wpływ rodziców na motywację dziecka do nauki (4 godz.)
 • Budowanie autorytetu przez komunikację-sztuka otwartego dialogu (4 godz.)

Organizacja warsztatów:

 • czas trwania: od 15 godz. do 60 godz. dydaktycznych zajęć,
 • zajęcia od drugiej połowy października 2018r.,
 • częstotliwość zajęć: raz lub  dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych lub w soboty w godzinach przedpołudniowych
 • warsztaty są bezpłatne.

Rekrutację na warszty rozpoczniemy w najbliższym czasie.

Wymagane dokumenty:

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 208 na ul. Ratajczaka 5/7 w godz. 11.00-14.00 lub przesłaś scanem na adres mailowy: umo@wsb.poznan.pl

 • adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań

Rekrutacja UMO

 • kontakt osobisty

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
budynek CP, pokój 303, II piętro
poniedziałek - piątek: 11:00 - 14:00

e-mail: umo@wsb.poznan.pl
telefon: 61 655 33 54, 61 655 32 85