Wybierz WSB w swoim mieście

PODNOSZENIE KOMPETENCJI - PROCES NA CAŁE ŻYCIE - kursy i szkolenia w ramach realizacji trzeciej misji Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie realizuje projekt  pn.:

"PODNOSZENIE KOMPETENCJI - PROCES NA CAŁE ŻYCIE kursy i szkolenia w ramach realizacji trzeciej misji Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej  w Poznaniu"

POWR.03.01.00-00-T168/18

Działania projektu skierowane są do osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się głównie w województwie śląskim, w tym:

 • osób planujących w niedługim czasie wejść na rynek pracy,
 • osób zatrudnionych w firmach i instytucjach otoczenia biznesu w toku kariery zawodowej,
 • osób kończących karierę zawodową.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych odpowiadających potrzebom społeczeństwa, rynku pracy i gospodarki u niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego głównie z województwa śląskiego, dzięki rozwojowi oferty Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej, poprzez opracowanie i realizację programów edukacyjnych w formie warsztatów, kursów, szkoleń, wykładów przy współpracy z Partnerami Biznesowymi, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami działającymi na rzecz edukacji, w okresie 01.01.2019r. - 31.12.2021r.

Wartość projektu: 917 727,50 zł

 

 

SZCZEGÓŁY I DOKUEMNTY W ZAKŁADCE "REKRUTACJA"

 

W ramach działań projektu realizowane będą działania - bezpłatne dla uczestników:

 

BEZPŁATNE WARSZTATY, SZKOLENIA I KURSY z kompetencji miękkich i podstaw.umiejętności zarządczych z obszarów:

 • Zarządzanie czasem (8 godzin dydaktycznych)
 • NegocjacjeTrening odporności psychicznej (8 godzin dydaktycznych)
 • Zarządzanie relacjami (8 godzin dydaktycznych)
 • Zarządzanie ryzykiem (8 godzin dydaktycznych)
 • Zarządzanie zespołem (8 godzin dydaktycznych)
 • Komunikacja (8 godzin dydaktycznych)
 • Zarządzanie zmianą (8 godzin dydaktycznych)
 • Organizacja pracy menedżera (8 godzin dydaktycznych)
 • Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi (8 godzin dydaktycznych)
 • Statystyka z Excelem (40godz.dydaktycznych)
 • Język angielski - przygotowanie do egzaminów:
  • FCE(First Certificate in English)
  • Cambridge BEC(Business English Certificate) -Preliminary
  • Cambridge BEC -Vantage
  • Cambridge BEC -Higher
  • TOEIC(Test of English for International Communication)

 

BEZPŁATNE WYKŁADY OTWARTE dotyczyć będą zagadnień związanych z kierunkami kształcenia na WZ w obszarze:

 • Administracja publiczna
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse
 • Marketing i sprzedaż
 • Informatyka
 • Logistyka i transport
 • Pedagogika
 • Psychologia w biznesie
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie
 • Prawo w biznesie
 • Język angielski w biznesie

 

BEZPŁATNE KINO Z BANKOWĄ organizowane będzie w okresie wiosna-jesień:

 • prelekcja wprowadzająca do problematyki prezentowanego filmu
 • pokaz filmu
 • dyskusja nt.prezentowanego filmu i/lub poruszanych problemów

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Formularz danych uczestnika projektu,
2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty muszą być uzupełnione i podpisane.

 

KINO Z BANKOWĄ (klik)  ---->pobierz, uzupełnij i odeślij na adres: projekty@chorzow.wsb.pl

Dokumenty można złożyć osobiście lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Regulamin projektu dostępny tutaj (klik)

 

 

 

 

 

Biuro projektu:

Dział Projektów, ul. Sportowa 29

41-506 Chorzów

pokój 116