Wybierz WSB w swoim mieście

Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku w okresie 1.06.2017 - 31.03.2020r.  realizuje projekt: "Szkolenia IT oraz językowe - prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim".

Celem projektu jest wzrost kompetencji i kwalifikacji z języka angielskiego oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TiK) u 600 600 osób w wieku aktywności zawodowej mieszkających (zgodnie z def. Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa pomorskiego, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy.

Rezultaty:

 • liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu: 408 osób (163 kobiety, 245 mężczyzn),
 • liczba osób o niskich kwalifikachach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu: 164 osoby (66 kobiet, 98 mężczyzn),

Wartość projektu: 1 073 105,04 zł.

Dofinansowanie: 912 139,28 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

 

 

Kursy z języka angielskiego LCCI:

zakończone egzaminem certyfikującym - poziomy A2, B1.

Opłata 62 zł

Szkolenia IT planowane do realizacji jesienią 2019/zimą 2020:

 • Windows Server Administration Fundamentals,  - opłata 329 zł - najbliższe szkolenie rozpoczyna się 18.11.2019

 • Microsoft Office Specialist (MOS)Excel 2016) - opłata 180 zł - najbliższe szkolenie rozpoczyna się 21.11.2019

 • HTML5 Application Development Fundamentals  - opłata 329 zł - najbliższe szkolenie rozpoczyna się 13.01.2019
 • AgilePM® Foundation with AgilePM® Foundation Certificate – opłata 329 zł - najbliższy termin wkrótce
 • ITIL® Foundation with ITIL® Foundation Certificate  - opłata 329 zł najbliższy termin wkrótce

Informacje o naborach będą publikowane na stronie WSB w Gdańsku

Szkolenia, na które  rekrutacja została zakończona:

 • Software Development Fundamentals (C#) 

 

Etapy rekrutacji:

 • Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych w postaci:
 1. formularza zgłoszeniowego,
 2. deklaracji udziału w projekcie,
 3. oświadczenia uczestnika projektu,
 4. oświadczenia na potrzeby RPO WP 2014-2020,
 5. oświadczenia o wykształceniu i sektorze zatrudnienia,
 6. wydrukowanego potwierdzenia płatności kwoty za wybrane szkolenie na rachunek bankowy Beneficjenta,
 7. w przypadku szkoleń z j.angielskiego - dodatkowo wypełniony test kwalifikujący do odpowiedniej grupy.

UWAGA! W projekcie możliwy jest maksymalnie dwukrotny udział uczestnika w szkolaniach. W przypadku wyboru dwóch szkoleń, na każde należy złożyć oddzielną dokumnetyację rekrutacyjną

Dokumenty aplikacyjne niezbędne do zakwalifikowania się do projektu do pobrania:

 1. Formularz, oświadczenia, deklaracje
 • Etap merytoryczny: test (językowy angielskiego / pre-test szkolenia IT).
 • Bilans kompetencji.
 • Podpisanie umów.

Sposób składania dokumentów rekrutacyjnych:

Dokumentacje można dostarczyć osobiście/ pocztą/poprzez osobę trzecią do Biura Rekrutacji (pok A103), czynne od pon-pt w godz. 8-16

Dokonanie zapisu online nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do projektu. Aby zostać wpisanym na listę uczestników należy złożyć dokumenty rekrutacyjne wskazane powyżej!

Wyzsza Szkoła Bankowa w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 238A, Gdańsk

tel. 58 522 75 55

e-mail: szkolenia@wsb.gda.pl lub mbielawska@wsb.gda.pl