Wybierz WSB w swoim mieście

Kurs i staż przekwalifikowujący do zawodu programisty dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do udziału w projekcie 
„Kurs i staż przekwalifikowujący do zawodu programisty 
dla bezrobotnych absolwentów szkół wyższych” 
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą uczestniczyć 22 osoby mieszkające na terenie województwa pomorskiego 
(nie wymagane zameldowanie), które:

 • posiadają wykształcenie wyższe
 • nie uczą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolą
 • nie pracują
 • nie prowadzą działalności gospodarczej
 • nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne
 • mają 21 – 29 lat.

Uczestnicy skorzystają z:

 • doradztwa indywidualnego i coachingu motywującego, 
 • kursu języka angielskiego z certyfikatem LCCI, 
 • warsztatów z kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych, 
 • certyfikowanego kursu przekwalifikowującego do zawodu programisty złożonego z 3 modułów:

1. Podstawy CMS, HTML, CSS 
2. Programowanie HTML5 z JavaScript i CSS3 
3. Programowanie ASP.NET MCV z wykorzystaniem C# i Visual 

 • 6 – miesięcznego stażu u Pracodawcy po zakończonym kursie z wypłacanym stypendium stażowym,
 • refundację kosztów dojazdu. 

Informacje i zgłoszenia przyjmujemy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
 przy al. Grunwaldzkiej 238 A, budynek A, I piętro:

Biuro sprzedaży i rekrutacji, pok. 103

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, pok. 115

Informacje i zgłoszenia przyjmujemy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku
 przy al. Grunwaldzkiej 238 A, budynek A, I piętro:

Biuro sprzedaży i rekrutacji, pok. 103

 • Oliwia Rodecka 58/ 522 75 55, orodecka@wsb.gda.pl

Dział Studiów Podyplomowych i Szkoleń, pok. 115

 • Joanna Szakoła 58/ 522 75 64, jszakola@wsb.gda.pl