Wybierz WSB w swoim mieście

Kompetentni i efektywni w branży TSL

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w projekcie
„Kompetentni i efektywni w branży TSL”, dotyczącym realizacji BEZPŁATNYCH certyfikowanych szkoleń, warsztatów, gier symulacyjnych oraz wyjazdów studyjnych krajowych i zagranicznych skierowanych do studentów kierunku LOGISTYKA, kształcących się na ostatnim lub dwóch ostatnich semestrach studiów inżynierskich Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych, w tym wyszukiwania informacji, analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów, studentów kierunku LOGISTYKA wkraczających na rynek pracy w konkretnych obszarach i w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców.

Projekt realizowany w 3 lokalizacjach: w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczeciniew okresie 01.03.2016 do 30.06.2017 r.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i realizowany pod nadzorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

AKTUALNOŚCI

Harmonogram szkoleń

ZAPYTANIE O CENĘ nr 11/K016

W projekcie studenci kierunku LOGISTYKA kształcący się na ostatnim lub dwóch ostatnich semestrach studiów inżynierskich mogą wziąć udział w poniższych szkoleniach i innych działaniach:

 • Szkolenie: Operator wózka jezdniowego wraz z egzaminem do certyfikat UDT (34h) więcej
 • Szkolenie: Metodyka zarządzania projektem PRINCE2® Foundation wraz z egzaminem do certyfikatu Prince2Foundation (24h) więcej
 • Szkolenie: Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym do licencji na wykonywanie transportu drogowego i egzaminem Instytutu Transportu Samochodowego (35h) więcej
 • Warsztat umiejętności pracy w zespole (24h) więcej
 • Warsztat technik negocjacyjnych z Certyfikat Franklin University (24h) więcej
 • Szkolenie: 7 nawyków skutecznego działania do certyfikatu FranklinCovey światowego lidera szkoleń dotyczących efektywności (24h) więcej
 • Szkolenie: Getting Things Done: umiejętność skutecznego zarządzania czasem i zadaniami, osadzenia ich w perspektywie swoich celów zawodowych metodą GTD do certyfikatu DOOR International (16h) więcej
 • Szkolenie: MS Excel dla logistyki do certyfikatu Microsoft Certified Office Specialist in Excel (24h) więcej
 • Szkolenie: FlexSim na certyfikat Modelarz Symulacji Flexsim (The Certification for Business Process Simulation Modeler) (35h) więcej
 • Szkolenie: Podstawy systemu SAP ERP Procesy Logistyczne: umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw (24h) więcej
 • Szkolenie: Zarządzanie Łańcuchem Dostaw - Fundamenty BSCM (Basics of Supply Chain Management): umiejętność planowania i sterowania produkcją. Szkolenie otwiera kurs APICS Certified in Production and Inventory Management (24h) więcej
 • Język angielski dla logistyka/spedytora: umiejętności komunikacyjne w zakresie fachowej terminologii (60h) więcej

Poza szkoleniami możliwy jest udział w:

 • Transaction Game – dotyczącej negocjacji, 2 dni/16h więcej
 • Time Simulation – dot. zarządzanie czasem, efektywności osobistej i zespołu 1 dzień/8h więcej
 • Logistyczna gra symulacyjna Beer Game (SCM Game) – zarządzanie łańcuchem dostaw: 2 dni/16h; więcej
 • Wykłady eksperckie praktyków biznesu - dyrektorów, kierowników działów wiodących firm logistycznych z regionu
 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach logistycznych w kraju i za granicą
 • Targi branżowe branży TSL (wyjazd zawodoznawczy na targi, udział w warsztatach, prezentacjach, showroomach) np. mttsl.pl

Przed rozpoczęciem udziału w szkoleniach i innych formach wsparcia studenci kierunku LOGISTYKA objęci będą BILANSEM KOMPETENCJI - oceną posiadanych kompetencji w momencie przystąpienia do projektu, która to pozwoli na ocenę efektów uczenia się.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych obejmuje:
1. Kwestionariusz osobowy
2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

Regulamin udziału w projekcie - pobierz

Wypełnione dokumenty można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć w Biurze Projektu (Poznań)/Biurze Karier (Chorzów i Szczecin):

Poznań - ul. Powstańców Wielkopolskich 5 (pok. 21)
Chorzów - ul. Sportowa 29 (pokój 116)
Szczecin - al. Wojska Polskiego 128 (pokój 409)

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dział Projektów
ul. Powstańców Wielkopolskich 5; pok. 21, 61-895 Poznań
tel. 61 655 32 98; 61 655 32 84
katarzyna.matysik@wsb.poznan.pl

olga.ziembinska@wsb.poznan.pl

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Dział Projektów
ul. Sportowa 29, pok. 116 41-506 Chorzów
tel. +48 32 349 8490
beatrycze.kielbasa@chorzow.wsb.pl

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Biuro Karier i Praktyk
Al. Wojska Polskiego 128; pok. 409
70-491 Szczecin
tel.: +48 91 452 69 45
bk@wsb.szczecin.pl